Hybrid and Multi-Cloud Migration & Computing Services

DUYURU: Wesco'nun Rahi'yi satın alma işlemi tamamlanmıştır. Daha fazla bilgi edinin

DUYURU: Wesco'nun Rahi'yi satın alma işlemi tamamlanmıştır.

Daha fazla bilgi edinin

Hybrid and Multi-Cloud Computing Elevate Services

BT ortamınızı geleceğe hazırlamak için eksiksiz yaşam döngüsü bulut hizmetleri sunmak.

Leveraging the value proposition from cloud migration and deployment is essential for generating business value.

Organizations can set up enterprise-class cloud computing services with minimal physical infrastructure requirements. Finding the best cloud computing solution is challenging, and professional expertise is essential to overcome the lack of cost visibility and delay in value realization while shifting from a physical to a cloud environment.

ELEVATE™ Cloud Computing Services

ELEVATE™ framework provides a multi cloud migration model that successfully delivers hybrid and multi-cloud services and solutions to achieve business continuity and value realization.

Bulut Bilişim ELEVATE Yolculuğunuz

Değerlendirme

Our customer-first approach evaluates existing technology and selects a best-suited solution. This enables us to determine the proper placement of applications and data. It ensures that on-premises workloads work well with public cloud workloads involved in applying new technology solutions.

Temel Bulut Değerlendirmesi

  • Call between us and customer
  • Virtualization inventory tools setup for data collection and analysis
  • Şirket içi ve bulut kullanım durumları için envanter incelemesi ve maliyet analizi
  • Bulut Planı teslimatı için ortam ve sonraki adımlara ilişkin genel bakış raporu
  • Kilit paydaşlardan iş, finansal ve teknik gereksinimleri toplamak için müşteriyle 2 günlük yerinde veya uzaktan çalıştay

Premium Bulut Değerlendirmesi

  • Call between us and customer
  • Virtualization inventory tools setup for data collection and analysis
  • Şirket içi ve bulut kullanım durumları için envanter incelemesi ve maliyet analizi
  • Bulut Planı teslimatı için ortam ve sonraki adımlara ilişkin genel bakış raporu
  • Kilit paydaşlardan iş, finansal ve teknik gereksinimleri toplamak için müşteriyle 2 günlük yerinde veya uzaktan çalıştay

Plan

We work with organizations to deploy the right strategy and workload migration plan to ensure success, address networking, security, and identity requirements while assisting teams to understand effective cloud resource utilization. Cloud experts develop strategies, review any proposed cloud architecture, and create a delivery plan to put the customer on the right track.

Temel Bulut Planı

  • Taşınacak veya yeniden düzenlenecek bir hedef iş yükü belirleyin
  • Kilit paydaşlarla mimari, operasyon ve altyapı başlangıç incelemelerini yürütmek
  • Create reference architecture for new workload
  • Öngörülen maliyet analizi raporu sağlayın
  • Ekiplere detaylı tasarım dokümantasyonu sağlama
  • Taşıma veya yeniden düzenleme için bir proje planı oluşturma
  • Temel bulut planındaki tüm faaliyetleri gerçekleştirin
  • "Hepsi bir arada" bulut geçişlerine dayalı ek iş yükü bağımlılık eşleştirmelerini belirleme

Premium Bulut Planı

  • Taşınacak veya yeniden düzenlenecek bir hedef iş yükü belirleyin
  • Kilit paydaşlarla mimari, operasyon ve altyapı başlangıç incelemelerini yürütmek
  • Create reference architecture for new workload
  • Öngörülen maliyet analizi raporu sağlayın
  • Ekiplere detaylı tasarım dokümantasyonu sağlama
  • Taşıma veya yeniden düzenleme için bir proje planı oluşturma
  • Temel bulut planındaki tüm faaliyetleri gerçekleştirin
  • "Hepsi bir arada" bulut geçişlerine dayalı ek iş yükü bağımlılık eşleştirmelerini belirleme

Yürütmek

Genel veya özel bir bulut ortamına geçişler veya uygulamaların yeniden düzenlenmesi, bir sanal makineyi taşımaktan veya bir konteyneri yönetilen bir Kubernetes kümesine itmekten daha fazlasıdır. Bu, müşterilerin uygun ağ ve güvenlik duvarı gereksinimlerinin yerinde olduğundan, yönetilen kimlik profillerinin oluşturulduğundan ve güvenlik politikalarının sürdürüldüğünden emin olmaları gerektiği anlamına gelir.

Bulut Geçişi

  • Taşınacak hedef iş yükünü belirleme
  • Bulut geçişi için ortamı test etmek üzere proje planını takip edin
  • Müşteri izleme ve yönetim platform(lar)ına gönderilen günlükleri ve ölçümleri doğrulayın
  • Geçiş için zaman çizelgeleri sağlayın
  • Gelecekteki geçişler için gereken iyileştirme faaliyetleri de dahil olmak üzere geçiş sonrası ayrıntılı rapor

Bulut Yeniden Düzenleme

  • Yeniden düzenlemek için hedef iş yükünü belirleme
  • Simplify and automate processes for CI/CD requirements
  • Follow project plan to test process for applications
  • Yeni uygulama için günlüklerin müşteri izleme ve yönetim platform(lar)ına gönderildiğini doğrulayın
  • Provide a timeline for dev/test or production execution
  • Provide detailed time-to-build report post-execution

Yönetmek

Customers are burdened by the added costs associated with monitoring and managing cloud projects when investments can be better spent working on generating value. Our professional managed services team ensures customer SLAs are maintained with a dedicated staff running 24*7*365.

Bulut Hizmetleri İzleme

  • Mevcut proje düzenine göre bir dizi SLA oluşturun
  • Uygun raporlama ve izleme için günlük kimlikleri oluşturun
  • Tie cloud project into our NOC for support emails, calls, or texts
  • Öncelik ve önem derecesine göre müşteri bildirimi ve yanıtı için bir eskalasyon planı oluşturun

Bulut Teknik Hesap Yönetimi

  • [Önkoşul] Bulut hizmetleri izleme için eklenti
  • Bulut harcamalarınızı, faturalandırmanızı, kimliğinizi ve büyüme gereksinimlerinizi yönetmek için özel mühendis
  • Proaktif SLA yönetimi ve iyileştirmeye odaklanmış
  • Kilit müşteri yönetici paydaşlarıyla birincil temas noktası
  • Müşterilere haftalık ve aylık bazda raporlar sunmak

Değerlendirme

Our customer-first approach evaluates existing technology and selects a best-suited solution. This enables us to determine the proper placement of applications and data. It ensures that on-premises workloads work well with public cloud workloads involved in applying new technology solutions.

Temel Bulut Değerlendirmesi

  • Call between us and customer
  • Virtualization inventory tools setup for data collection and analysis
  • Şirket içi ve bulut kullanım durumları için envanter incelemesi ve maliyet analizi
  • Bulut Planı teslimatı için ortam ve sonraki adımlara ilişkin genel bakış raporu
  • Kilit paydaşlardan iş, finansal ve teknik gereksinimleri toplamak için müşteriyle 2 günlük yerinde veya uzaktan çalıştay

Premium Bulut Değerlendirmesi

  • Call between us and customer
  • Virtualization inventory tools setup for data collection and analysis
  • Şirket içi ve bulut kullanım durumları için envanter incelemesi ve maliyet analizi
  • Bulut Planı teslimatı için ortam ve sonraki adımlara ilişkin genel bakış raporu
  • Kilit paydaşlardan iş, finansal ve teknik gereksinimleri toplamak için müşteriyle 2 günlük yerinde veya uzaktan çalıştay

Plan

We work with organizations to deploy the right strategy and workload migration plan to ensure success, address networking, security, and identity requirements while assisting teams to understand effective cloud resource utilization. Cloud experts develop strategies, review any proposed cloud architecture, and create a delivery plan to put the customer on the right track.

Temel Bulut Planı

  • Taşınacak veya yeniden düzenlenecek bir hedef iş yükü belirleyin
  • Kilit paydaşlarla mimari, operasyon ve altyapı başlangıç incelemelerini yürütmek
  • Create reference architecture for new workload
  • Öngörülen maliyet analizi raporu sağlayın
  • Ekiplere detaylı tasarım dokümantasyonu sağlama
  • Taşıma veya yeniden düzenleme için bir proje planı oluşturma
  • Temel bulut planındaki tüm faaliyetleri gerçekleştirin
  • "Hepsi bir arada" bulut geçişlerine dayalı ek iş yükü bağımlılık eşleştirmelerini belirleme

Premium Bulut Planı

  • Taşınacak veya yeniden düzenlenecek bir hedef iş yükü belirleyin
  • Kilit paydaşlarla mimari, operasyon ve altyapı başlangıç incelemelerini yürütmek
  • Create reference architecture for new workload
  • Öngörülen maliyet analizi raporu sağlayın
  • Ekiplere detaylı tasarım dokümantasyonu sağlama
  • Taşıma veya yeniden düzenleme için bir proje planı oluşturma
  • Temel bulut planındaki tüm faaliyetleri gerçekleştirin
  • "Hepsi bir arada" bulut geçişlerine dayalı ek iş yükü bağımlılık eşleştirmelerini belirleme

Yürütmek

Genel veya özel bir bulut ortamına geçişler veya uygulamaların yeniden düzenlenmesi, bir sanal makineyi taşımaktan veya bir konteyneri yönetilen bir Kubernetes kümesine itmekten daha fazlasıdır. Bu, müşterilerin uygun ağ ve güvenlik duvarı gereksinimlerinin yerinde olduğundan, yönetilen kimlik profillerinin oluşturulduğundan ve güvenlik politikalarının sürdürüldüğünden emin olmaları gerektiği anlamına gelir.

Bulut Geçişi

  • Taşınacak hedef iş yükünü belirleme
  • Bulut geçişi için ortamı test etmek üzere proje planını takip edin
  • Müşteri izleme ve yönetim platform(lar)ına gönderilen günlükleri ve ölçümleri doğrulayın
  • Geçiş için zaman çizelgeleri sağlayın
  • Gelecekteki geçişler için gereken iyileştirme faaliyetleri de dahil olmak üzere geçiş sonrası ayrıntılı rapor

Bulut Yeniden Düzenleme

  • Yeniden düzenlemek için hedef iş yükünü belirleme
  • Simplify and automate processes for CI/CD requirements
  • Follow project plan to test process for applications
  • Yeni uygulama için günlüklerin müşteri izleme ve yönetim platform(lar)ına gönderildiğini doğrulayın
  • Provide a timeline for dev/test or production execution
  • Provide detailed time-to-build report post-execution

Yönetmek

Customers are burdened by the added costs associated with monitoring and managing cloud projects when investments can be better spent working on generating value. Our professional managed services team ensures customer SLAs are maintained with a dedicated staff running 24*7*365.

Bulut Hizmetleri İzleme

  • Mevcut proje düzenine göre bir dizi SLA oluşturun
  • Uygun raporlama ve izleme için günlük kimlikleri oluşturun
  • Tie cloud project into our NOC for support emails, calls, or texts
  • Öncelik ve önem derecesine göre müşteri bildirimi ve yanıtı için bir eskalasyon planı oluşturun

Bulut Teknik Hesap Yönetimi

  • [Önkoşul] Bulut hizmetleri izleme için eklenti
  • Bulut harcamalarınızı, faturalandırmanızı, kimliğinizi ve büyüme gereksinimlerinizi yönetmek için özel mühendis
  • Proaktif SLA yönetimi ve iyileştirmeye odaklanmış
  • Kilit müşteri yönetici paydaşlarıyla birincil temas noktası
  • Müşterilere haftalık ve aylık bazda raporlar sunmak

Our Cloud Computing Experts collaborate with Customers

Mevcut iş yüklerinin bulut ortamına taşınması
SaaS/PaaS platformları ile operasyonel maliyetlerin düşürülmesi
Yeni araç çerçevelerine dayalı olarak kodun yeniden düzenlenmesi
Ekipleri bilgilendirmek için raporlama ve kayıt tutma

Broşür

Bulut Hizmetleri

We bring industry-leading expertise, tools, and resources to customers building a cloud strategy for the future of their enterprise business.

Bulut, daha fazla BT çevikliği, neredeyse sınırsız ölçeklenebilirlik ve OpEx finansal modeli dahil olmak üzere kanıtlanmış iş avantajları sunar. Ancak, çok az sayıda kuruluş tüm iş yüklerini buluta taşıyacaktır - çoğu bazı uygulamaları ve verileri geleneksel BT altyapısında tutacaktır. Başka bir deyişle, çoğu kuruluş hibrit bulut yaklaşımından yararlanacaktır.

Kuruluşların bir hibrit bulut stratejisi geliştirmesine ve uygulamasına yardımcı olmak için benzersiz niteliklere sahibiz. Veri merkezi altyapısındaki temel gücümüz ve bulut platformları konusundaki derin anlayışımız sayesinde, her uygulama için en iyi platformu belirlemek üzere müşterinin ortamını değerlendirebiliriz.

Ortaklarımız

global_partnerships_image
global_partnerships_image
global_partnerships_image
global_partnerships_image
global_partnerships_image
global_partnerships_image

Ease your hybrid and multi-cloud migration journey

As a leading IT systems specialist and cloud service provider, we design, plan, execute and manage your cloud infrastructure with improved service levels, reduced operational costs, and enhanced business outcomes while you focus on your core business expertise.

Bir Bulut Uzmanı ile İletişime Geçin
Hata: İçerik korumalıdır!!!